Tài liệu FREE

10 bước vẽ phác thảo dáng người cơ bản trong thiết kế thời trang 

Vẽ phác thảo là kỹ năng nền tảng trong thiết kế thời trang.

Một bản phác thảo sẽ giúp bạn thể hiện ý tưởng những mẫu thiết kế một cách cụ thể.

Kiquy sẽ giúp bạn bắt đầu học kỹ năng quan trọng này chỉ trong 10 bước đơn giản.

Tải Ngay!